Schoolraad

Schoolraad

Waarom een schoolraad?

De schoolraad is een formeel adviesorgaan op school. Volgens de wet (het participatiedecreet) moet elke school een schoolraad hebben.

Wat doet de schoolraad?

Vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap bespreken er bepaalde thema’s met de directie en het schoolbestuur.
De directie en het schoolbestuur mogen advies vragen aan de schoolraad. Voor bepaalde onderwerpen is dit advies zelfs verplicht, zoals voor wijzigingen aan het schoolreglement, grote infrastructuurwerken, het nascholingsbeleid van de school, verdeling van de lesuren, schoolonkosten (wat zit er in de maximumfactuur?) …
De schoolraad mag ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur. Alle leden kunnen zelf onderwerpen op de agenda laten plaatsen.

Hoe is de schoolraad samengesteld?

De schoolraad bestaat uit 3 ‘geledingen’.

 1. de ouders:
  Peter De Jonghe
  Kurt Nauwelaerts
  Marie Dirkx
 2. de school:
  juf Els Van Audenrode
  juf Greet Menten
  juf Ellen Verhoeven
 3. de lokale gemeenschap:
  Hans Santens
  Peter Michielsen
  Koen Schram

Koen Schram is de voorzitter van de schoolraad. De directeur van de school is ook aanwezig, maar heeft geen stemrecht. De leden van de schoolraad worden aangeduid voor een periode van 4 jaar. De huidige leden blijven in principe tot het einde van het schooljaar 2024-25 actief.