Ouderraad

Ouderraad

Waarom een ouderraad?

De ouderraad vervult een brugfunctie tussen de leerlingen enerzijds en de school anderzijds. Bedoeling is de samenwerking tussen ouders en school te stimuleren.

De ouderraad adviseert de school over allerlei onderwerpen die alle kinderen aanbelangen. Het is niet de bedoeling dat individuele zaken besproken worden.

Daarnaast organiseert de raad zelf ook een aantal activiteiten, zoals de quiz, de kerstdrink, … De opbrengst komt steeds ten goede van de school en de leerlingen. Natuurlijk steken de ouders ook geregeld een handje toe bij andere schoolactiviteiten.

De ouderraad komt 7 à 8 keer per jaar bijeen, telkens op woensdagavond om 20 uur.

Daarnaast wordt er nog samengewerkt in verschillende werkgroepen:

 • Verkeer
 • Leespromotie
 • Speelplaats
 • Schoolfeest
 • Quiz
 • Kerstdrink

Wie maakt deel uit van de ouderraad?

Alle ouders die kinderen hebben op de school, mogen deel uitmaken van de raad.
Het kernteam is als volgt samengesteld:

 • Kurt Nauwelaerts (voorzitter)
 • Helene Delvaux (penningmeester)
 • Inge Van Haaren (secretaris)

Uiteraard doen zij dit niet alleen, maar ze worden vergezeld en bijgestaan door een 15-tal enthousiaste leden.

Zin om deel uit te maken van de ouderraad?

Dat kan! De eerste vergadering van het jaar is steeds een open vergadering waar iedereen welkom is. Als je de smaak te pakken hebt, kan je je aansluiten bij de raad en/of  een (of meer) werkgroep(en).

Je kan natuurlijk ook gewoon deel uitmaken van een werkgroep zonder de maandelijkse plenaire vergaderingen bij te wonen. Of je kan als losse medewerker de handen uit de mouwen steken bij een van de activiteiten.

Voorstelling werkgroepen en activiteiten

Kerstdrink 

 • hapje en drankje om kerstvakantie goed in te zetten
 • helpende handen gezocht bij op- en afbouw

Quiz 

 • geanimeerde werkgroep, komt 4 x samen (okt/nov/dec/jan)
 • zoeken thema, bepalen vragen, uitwerken presentatie
 • nieuwe leden gezocht voor werkgroep

Leespromotie

 • komt 5 x per jaar bijeen
 • focus op boekenbeurs voor kinder-en jeugdboeken (nieuw en tweedehands) tijdens de jeugdboekenweek.
 • ook gedichtendag in januari en andere activiteiten die het lezen stimuleren
 • voorzitter = Mik Ghijs, runt ook de bib

Schoolfeest 

 • start vergaderingen in februari, komt 4 à 5 x per jaar bijeen
 • opgesplitst per onderdeel met eigen verantwoordelijke
 • heel veel helpers nodig bij op- en afbouw, bemannen kraampjes > alle leden van de ouderraad worden verondersteld een handje toe te steken

Speelplaats/speeltuin

 • realisaties vorige jaren: aanleg kleuterspeelplaats met rubbertegels, plaatsing speeltuig, insectenhotel …
 • geen vast tijdstip voor bijeenkomsten

Verkeer

 • komt 3 à 4 maal per jaar bijeen
 • deelname aan verkeersveiligheidsacties en- campagnes van allerlei instanties (vb Maat op straat van Stad Antwerpen, …)
 • begin september: oversteekoefening
 • nog op het programma:
 • dodehoek-training voor hogere jaren
 • fietsexamen voor 6de leerjaar

Kriebelteam

 • helpen bij luizencontrole in klassen na vakantieperiodes op moment dat past
 • zo snel mogelijk bijeenkomst om concrete afspraken te maken

Contact

info@ouders.sint-jozef.net