VOKAN

VOKAN

Vokan staat voor VOorKempen Antwerpen-Noord en is een ondersteuningsnetwerk dat gegroeid is uit 95 basisscholen, 49  secundaire scholen, 7 scholen buitengewoon basisonderwijs, 5 scholen buitengewoon secundair onderwijsCLB en pedagogische begeleiding.

De school kan te allen tijde de ondersteuning van Vokan aanvragen, in overleg met de ouders en het CLB. Deze ondersteuning is flexibel en laagdrempelig. Zo kan elk kind op elk moment ondersteuning op maat krijgen. Afhankelijk van de hulpvraag is deze extra zorg zichtbaar op de klasvloer en niet alleen leerlinggericht, maar ook teamgericht en leerkrachtgericht. Door met alle partijen in gesprek te gaan, dus ook met het kind, wordt er een handelingsplan opgesteld en ingewerkt. Alle betrokken partijen ondervinden hier voordelen van.