Visie

Visie

De Sint-Jozefschool heeft een leerkrachtenteam dat zich samen enthousiast inzet. We werken gedreven omdat we elk kind belangrijk vinden. We willen dat iedereen zich welkom voelt in onze school. Ieder kind mag zichzelf zijn. Zorg op maat, kwaliteit en laagdrempeligheid is waar we voor staan. Dit houdt voor ons in dat we de lat zo hoog mogelijk leggen, naargelang de talenten van ieder kind. Door een sterke opvolging van ieder kind streven we een positief en veilig schoolklimaat na. We geven aandacht aan sociale vaardigheden, welbevinden en respect voor elkaar.

Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk. De ouders zijn een partner; ouders en personeel bouwen samen aan de school. Dit gebeurt zowel door wekelijkse kleinschalige activiteiten als grotere evenementen. Zo werken de ouders mee aan de schoolbibliotheek, het zwemmen, niveaulezen, de verkeersveiligheid … Ze verzorgen daarnaast samen met het schoolteam onder andere het schoolfeest, de quiz, de kerstdrink en de boekenbeurs.

Ze kunnen ook actief meedenken over en meewerken aan onze school binnen de ouderraad en de schoolraad.

Onze katholiek school is gegroeid als parochieschool en heeft de band met de buurt behouden. We streven ernaar om de christelijke visie waar te maken. Normen, waarden en respect voor andere culturen vinden we dan ook heel belangrijk.

Er is in onze school veel speelruimte zodat kinderen voluit kunnen bewegen en ook in hun spel elkaar terugvinden en samen groeien.

ontwerp speelplaats