CLB

CLB

Als school werken we nauw samen met het VCLB De Wissel, campus Noord. Dit is het Vrije Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De directeur van het VCLB De Wissel is Tom Bellens en de coördinator van onze regio is Martine Jacobs.

De medewerker toegewezen aan onze school is Bas Franken.

De samenwerking met de school bestaat uit deelname aan klassenraden, MDO-besprekingen van leerlingen, de onderzoeken in verband met ontwikkeling van kleuters en de evolutie van leerlingen en vraaggestuurde begeleiding zowel van de school als van individuele ouders en kinderen.

Ook het medisch schooltoezicht of gezondheidscentrum zit mee onder de koepel van het CLB. De dokter voor onze school is Helga Laroy.

Met het medisch schooltoezicht spreken wij af welke activiteiten er voorzien zijn voor de gezondheid van de kinderen. Deze dienst is een dienst voor preventieve gezondheidszorg. De preventieve onderzoeken en het toezicht op besmettelijke ziekten zijn wettelijk verplicht.

 

Contactgegevens CLB :

Campus Noord Merksem
Gagelveldenstraat 54
2170 Merksem
tel. 03 640 38 90
fax 03 646 81 44