Over Sint-Jozef

Over Sint-Jozef

GVBS Sint-Jozef is een Vrije Katholieke basisschool die op de grens tussen Merksem en Schoten ligt. Onze school is kleurrijk en bruist van energie! Momenteel bieden we onderwijs aan een 370-tal leerlingen, verdeeld in 6 kleuterklassen en 12 klassen in de lagere school. Ons team bestaat uit een 40-tal personen, allen warm en gedreven om dagelijks vol energie het beste van zichzelf te geven om alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd mooie en stimulerende leef- en leermomenten te bieden. Onze school biedt kinderen tevens rust en veiligheid en is een aangename omgeving om samen groot te worden volgens eigen talenten. De grote speelplaats en speeltuin bieden kinderen bewegingsruimte om zich ook motorisch en sociaal-emotioneel verder te ontwikkelen. De jongste kleuters kunnen tijdens de middagpauze hun dutje doen en de oudere kleuters die nood hebben aan rust, kunnen een half uurtje langer in de klas blijven. Ook onze polyvalente ruimte wordt door klein en groot gebruikt.

Als parochieschool vinden we het contact met de buurt heel belangrijk. Ook onze ouders dragen we op handen. Samen met de kinderen en het team zijn dus ook  deze ouders partner van de school. Deze ouderbetrokkenheid vertaalt zich onder meer naar de klassen en de activiteiten die op onze school plaats vinden.

We stimuleren en ondersteunen onze leerlingen om zelfstandig te worden en hun eigen comfortabel plekje te vinden in onze huidige maatschappij. We streven dan ook naar een hoog welbevinden, want onze school is een plek om thuis te komen!