Kleuterschool

Kleuterschool

De kleuterschool bestaat uit 6 klasjes. We kiezen er als school bewust voor om de groepen zo in te delen dat steeds 2 leeftijden bij elkaar zitten. Ervaring leert ons immers dat de jongste kleuters sneller hun weg vinden wanneer ze samen in de klas zitten met oudere kleuters  die hen dingen voordoen. Omgekeerd leren oudere kleuters zorgen voor en samenwerken met jongere kleuters.  Uiteraard hebben we ook een fijn kleuterzorgteam, dat zich te allen tijde inzet voor het leren, leven en groeien van elk kind. Ons zorgteam werkt voor alle kinderen. Zowel de kinderen die meer tijd nodig hebben als de kinderen die meer uitdaging willen, komen in het vizier en krijgen wat ze nodig hebben.