Zorgteam

Zorgteam

Ons zorgteam bestaat uit een zorgcoördinator voor de lagere school en een zorgcoördinator voor de kleuterschool.Wekelijks overleggen zij met de andere zorgmensen en bekijken ze hoe ze hun kwaliteiten ten volle kunnen inzetten voor begeleiding in de klas, noodzakelijke remediëring, bijsturing, opvolging en uitbreiding. In overleg met de klasleerkrachten krijgt zo elk kind het basisaanbod of de nodige verrijking.