Oudste kleuters

Oudste kleuters

Onze oudste kleuters (4 en 5-jarigen) worden onderverdeeld in drie klassen: “de Snoopy’s”, ”de Dolle Draakjes” en de “Uiltjes”. De parallelcollega’s overleggen elke week zodat in  alle klassen een gelijkaardig leerpad aangeboden wordt, waarin elke klas zijn eigen accenten legt. Ook onze kinderverzorgsters dragen hun mooiste steentje bij om het welbevinden van elk kind te waarborgen.  De kleuters werken in thema’s en worden uitgenodigd om dit telkens ook thuis te beleven. Ze mogen spulletjes meebrengen die bij het thema horen, verzamelen materialen en experimenteren met het materiaal dat bij het aangebrachte thema hoort. De dag start steeds met een kringmoment. Elke dag wordt de dagplanning overlopen, de dagen van de week worden visueel getoond, het weer wordt bekeken en ook de kleding die de kinderen die dag best dragen. Spelen, ontdekken, wroeten en wriemelen, fijn-motorische activiteiten, puzzelen, bouwen … komen aan bod. Maar bij onze oudste kleuters mogen we uiteraard de werkmomenten niet vergeten. Door geleide en doordachte activiteiten aan te bieden, leren onze oudste kleuters zich langer concentreren, doorzetten bij moeilijkere taken, uitleg vragen, zelfstandig werken, samenwerken,…  Deze taakspanning is een ideale voorbereiding naar het eerste leerjaar toe. De oudste kleuters doen ook regelmatig activiteiten met het eerste leerjaar. Zo groeien ze stilaan mee naar de lagere school en is de stap kleuter-lager minder groot. Ook hier halen de ouders hun kind op in de klas. Dit bevordert niet alleen het contact tussen ouders, leerkracht en kind, maar zo kunnen belangrijke zaken ook meteen doorgegeven worden. Op deze manier is er een vlotte overgang van school naar huis.