Zorg op school

Zorg op school

Zorg is voor ons een stokpaardje! Elk kind heeft immers zijn eigen noden en talenten, die ten volle onze aandacht verdienen! De zorg wordt geleid door onze zorgcoördinatoren die, samen met hun team, met hart en ziel voor elk kind een gepaste oplossing zoeken. Dit gaat in alle richtingen, zowel remediërend als verbredend, klasintern als klasextern. Het zorgteam zoekt voor elk kind een oplossing op maat, rekening houdend met alle aspecten van het kind en het klasgebeuren. Vanuit het zorgcontinuüm garanderen we een ruim aanbod in de klassen, dat indien nodig verder opgevolgd en uitgebreid wordt door onze zorgmensen.