Dagindeling

Dagindeling

7u15     start voorbewaking

8u15    poorten gaan open

8u30    start van de lessen

10u10   speeltijd voor kleuterschool en lagere school

10u25   lessen

12u05   middagpauze

* op woensdag nabewaking tot 13u. en naschoolse activiteiten tot 16u.  http://tasteart.be/

13u20   poorten gaan open

13u35   start van de lessen

14u50  speeltijd kleuterschool

15u15   speeltijd lagere school

15u30  einde schooldag

15u45 start huiswerkklas en naschoolse activiteiten  http://tasteart.be/

17u45  einde nabewaking