Jongste kleuters

Jongste kleuters

Onze jongste kleuters (2,5 en 3-jarigen) worden onderverdeeld in drie klassen:  “de Jip en Jannekes”, “de Blitse Sterren” en “de Hippe Stippen”.  De  parallelcollega’s overleggen elke week zodat  in alle klassen een gelijkaardig leerpad aangeboden wordt, waarin elke klas zijn eigen accenten legt.  Ook onze kinderverzorgsters dragen hun mooiste steentje bij om het welbevinden van elk kind te waarborgen. De kleuters werken in thema’s en worden uitgenodigd om dit telkens ook thuis te beleven. Ze mogen spulletjes meebrengen die bij het thema horen, verzamelen materialen en experimenteren met het materiaal dat bij het aangebrachte thema hoort. De dag start met een kringmoment met Jules. Elk kind stelt zich iedere dag opnieuw voor aan de anderen, de dagplanning wordt met prenten overlopen, de dagen van de week worden visueel getoond, het weer wordt bekeken en ook de kleding die de kinderen die dag best dragen. Dan gaan onze kleuters aan de slag! Spelen, ontdekken, wroeten en wriemelen, maar ook fijn-motorische activiteiten zoals werken met parels, steeknagels en blokken of knippen komen aan bod. Door gezamenlijke toiletmomenten worden de kinderen gestimuleerd om routine te krijgen in het zindelijkheidsproces. De allerjongsten die er behoefte aan hebben, kunnen nog een dutje doen in het slaapklasje.  Ze mogen hiervoor hun knuffel of tutje meebrengen. Om 14.00u gaan de kinderen terug naar hun klasje, waar de dag afgerond wordt met Jules. De ouders halen de kinderen op in de klas. Dit bevordert het contact met de leerkracht, zo kunnen belangrijke zaken meteen doorgegeven worden en is er een vlotte overgang van school naar huis.