Pedagogisch Project

Pedagogisch Project

Onze school behoort tot de inrichtende macht Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (KOBA). Uiteraard gaat ons pedagogisch project hand in hand met het opvoedingsproject dat in KOBA wordt nagestreefd. Zo bekijken we elk kind in zijn totaliteit – waarbij leren en opvoeden hand in hand gaan – en zijn we een school die samenwerkt met anderen: ouders, parochie, verenigingen … ‘Kennen’, ‘kunnen’ en ‘zijn’ nemen bij ons dan ook een centrale plaats in. Vanuit onze christelijke overtuiging treden we in dialoog.

Wij werken aan een positief leefklimaat door rekening te houden met waar kinderen staan en wat ze nodig hebben om te kunnen leren. Zo passen we verscheidene werkvormen toe, waardoor de kinderen de kans krijgen om op eigen niveau en tempo te werken. Door regelmatig te overleggen, kunnen we deze werkvormen snel bijsturen en staat een  individuele aanpak steeds centraal.

We werken aan een krachtig leerklimaat door thema’s, projecten, methodes en dergelijke  te kiezen die nauw aansluiten bij de leefwereld van de kinderen om op deze manier tot leren te komen. We scholen zelf regelmatig bij en sturen bij in functie van wat er verwacht wordt vanuit de leerplannen. We leren kinderen om zelf aan de slag te gaan met educatief materiaal zodat ze zelfstandig problemen leren aanpakken.

We creëren een sterk zorgklimaat door alle kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden en zo maken we van zorg een gemeenschappelijke opdracht voor leerkrachten, ouders en kinderen.