Hoe inschrijven? (meld je aan) CAR

Hoe inschrijven? (meld je aan) CAR

Onze school is opgenomen in het CAR, het centraal aanmeldingsregister. Dit is een initiatief van het lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs Antwerpen. Met het online, centraal aanmeldingsregister krijgt elke ouder gelijke kansen om zijn kind in te schrijven in de school van zijn keuze.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een Antwerpse kleuterschool of lagere school kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldingsregister. Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid. Het aanmeldingsregister geeft ten slotte ook een volledig overzicht van de kleuterscholen en lagere scholen in Antwerpen.

De wettelijke basis voor het centraal aanmeldingsregister wordt gevormd door een wijziging aan het Gelijke Onderwijskansendecreet uit 2008. Daardoor wordt het mogelijk om voor de eigenlijke inschrijvingsperiode een “aanmeldingsperiode” te organiseren waarin ouders hun “wens tot inschrijving van hun kind in een school” kenbaar kunnen maken. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode moeten ouders hun kind nog persoonlijk in de school gaan inschrijven.

Aanmelden is niet verplicht. Maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 24 mei 2018 inschrijven in een Antwerpse kleuterschool of lagere school. Op dat moment zullen in veel scholen al geen vrije plaatsen meer zijn. Je kind aanmelden is dus sterk aan te raden. Opmerking: kinderen die geboren zijn tussen 15 november 2016 en 31 december 2016, kan je het best al aanmelden. Op die manier kunnen ze naar school gaan vanaf 1 september 2019.

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een bericht waarin staat welke school plaats heeft voor je kind. Met deze brief of e-mail kan je naar deze school om je kind effectief in te schrijven. Maak wel eerst een afspraak met de school.

Let op! Als je je kind niet ten laatste op 8 mei 2018 inschrijft  in de school die werd toegewezen, komt je plaats vrij voor iemand anders.

Voor de inschrijving zelf volstaat een elektronisch identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Wanneer er iets misgelopen is bij de inschrijving van je kind, dan kan je terecht bij de ‘disfunctiecommissie’. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het LOP Basisonderwijs en van niet-onderwijspartners. De commissie onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag. Je vindt het klachtenformulier op deze website. Het formulier moet binnen de 20 minuten ingevuld zijn, anders verlies je de ingevulde gegevens. Je kan ook altijd de helpdesk contacteren op het gratis nummer 0800 62 185 als je geen computer met internet hebt.

Meer info over Meld-je-aan vind je op volgende website:
https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/