Leerlingenraad

Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

Het doel van de leerlingenraad is dat leerlingen mee nadenken over hoe de school een fijne plek is voor iedereen.

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad komt ongeveer 1 keer per maand samen, tijdens de middagpauze en er wordt gepraat over 1 concrete vraag die in de klassen gesteld is. De vertegenwoordigers uit elke klas zeggen wat er op die vraag geantwoord is in hun klas. Er is ook een variarondje waarop nog nieuwe idee├źn kunnen aangebracht worden. Er wordt ook beslist welke nieuwe vraag in elke klas zal gesteld worden.

Hoe is de leerlingenraad samengesteld?

Er is 1 afgevaardigde per klas van de lagere school en in het zesde leerjaar is ook een voorzitter en een secretaris aangeduid.
De voorzitter geeft iedereen de kans om aan het woord te komen, De secretaris schrijft het verslag. De aanwezige leerkrachten zorgen dat het verslag wordt uitgetypt en wordt verspreid. Er wordt verslag uitgebracht over de leerlingenraad op de eerstvolgende personeelsvergadering.