Nieuwkomers

Nieuwkomers

Onze school zet zich actief in voor de anderstalige kinderen, die met weinig tot geen kennis van het Nederlands hun schoolloopbaan bij ons aanvangen. We opteren ervoor om elk kind bij leeftijdsgenoten in de klas te zetten. Van hieruit kan elk kind vriendschappen opbouwen volgens leeftijd en voelt het kind zich sneller thuis. We werken met deze kinderen gericht aan het uitbreiden van hun woordenschat en zinsbouw door veel met hen in gesprek te gaan, voorwerpen te benoemen, de schooltaal eigen te maken, enz.  We hebben een apart klasje waar de kinderen regelmatig, individueel of in groep, samenkomen en onder begeleiding spelenderwijs woorden en zinnen aanleren. In deze klas wordt ook veel aandacht besteed aan de andere vakken, zodat de kinderen op elk gebied kunnen groeien in onze taal. De kinderen krijgen een “buddy”, een kameraadje dat hen kan helpen in de klas.